dziecko w słuchawkach

Integracja sensoryczna

Terapia Integracji Sensorycznej w naszym centrum prowadzona jest przez wykwalifikowanych pedagogów z długoletnim stażem w prowadzeniu zajęć. Przeznacza się ją dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży, u których obserwuje się ​trudności w zakresie:

 • umiejętności ruchowych (koordynacji ruchowej, problemy w utrzymywaniu równowagi, opóźniony rozwój ruchowy)
 • emocji (wzrost wrażliwości, problemy z koncentracją, nerwowość);
 • rozwoju mowy (opóźniony rozwój mowy);
 • umiejętności szkolnych (kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się, dysleksja, dysgrafia, dysortografia);
 • pobudliwości psychoruchowej (nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD, ADD);
 • nadwrażliwość lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe;
 • nadwrażliwość na ruch (choroba lokomocyjna, niepewność grawitacyjna, negatywna reakcja na ruch).

 

Skuteczna jest także w terapii dzieci z:

 • autyzmem;
 • zespołem Aspergera;
 • zespołem kruchego chromosomu X;
 • niepełnosprawnością intelektualną;
 • mózgowym porażeniem dziecięcym;
 • zespołem Downa;
 • zaburzeniami napięcia mięśniowego;
 • innymi sprzężonymi zaburzeniami;
 • grupy ryzyka: wcześniaków, dzieci po uszkodzeniach okołoporodowych.